Kdo zůstane v Českých zemích?


 • Osobní odpovědnost
 • Rovnost občanů - v životě i podnikání
 • Pravidla stejná pravšechny
 • Svobodný prodej práce
 • Prodej práce a osobních hodnot
 • Tržní prostředí
 • Podnikání a jeho podpora
 • Konec českých dotací pro cizince
 • Zákoník práce
 • Důchody
 • Sociální zabezpečení
 • Snížení daní
 • Poplatky
 • Daňový systém
 • Finanční úřady
 • Finanční policie
 • Soukromí exekutoři - zrušení
 • Zdravotnictví
 • Zdravotní pojišťovny


 • Pojišťovnictví obecně
 • Školství
 • Věda, vývoj a výzkum
 • Sport
 • Doručování
 • Referendum
 • Životní prostředí
 • Bezdomovci
 • Žebráci
 • Charita
 • Bankovnictví
 • ČNB
 • Mzdy ve státní správě a úřednické platy
 • Policie
 • Justice
 • Vězeňství
 • Změna volebního systému - přímé volby
 • Evropská unie

Hledáte spravedlnost?

Položte si otázku: Je správné jedněm brát a druhým dávat? Bez práce a přičinění? Kdo o přerozdělování rozhoduje?

Občané, nenechte se okrádat a šikanovat. Braňte svůj majetek, svou práci, svá práva! Chcete-li žít, je to nutnost!