Svoboda, spravedlnost a právo opět bez šance

Chudina a lidé bez šance na okraji společnosti již ničemu nevěří a na volby kašlou.

Hodnotová ekonomika je základem pro rovné a svobodné uspořádání české společnosti. Cestu k realizaci je nutné hledat v postupné výměně lidí, kteří dokáží změnit legislativu, zrušit špatné a škodlivé právní normy, zákazy, omezení a buzeraci jako takovou.
K životu je třeba vědět, že každý člověk činí dobrovolně to, to mu je ku prospěchu. Z donucení dělá jen to, kde mu hrozí nebezpečí, ale snaží se takové věci eliminovat a nebezpečí zlikvidovat.

Občané, začněte opět žít !