Budoucnost Čechů ?

  Spravedlnost, svoboda a     právo zatím nenašly cestu

Změnit život v České republice musí normální občané. Určitě nemohou čekat na to, že jim jejich život ulehčí arogantní úředníci a zloději v kabátcích politických stran. Občané, zvedněte hlavy!


Zásadní oblasti volebního programu v bodech:


 • Osobní odpovědnost
 • Rovnost občanů - v životě i podnikání
 • Pravidla stejná pravšechny
 • Svobodný prodej práce
 • Prodej práce a osobních hodnot
 • Tržní prostředí
 • Podnikání a jeho podpora
 • Konec českých dotací pro cizince
 • Zákoník práce
 • Důchody
 • Sociální zabezpečení
 • Snížení daní
 • Poplatky
 • Daňový systém
 • Finanční úřady
 • Finanční policie


 • Ochrana osobních práv občanů
 • Soukromí exekutoři - zrušení
 • Zdravotnictví
 • Zdravotní pojišťovny
 • Pojišťovnictví obecně
 • Školství
 • Věda, vývoj a výzkum
 • Sport
 • Doručování
 • Referendum
 • Životní prostředí
 • Bezdomovci
 • Žebráci
 • Charita
 • Bankovnictví
 • ČNB
 • Mzdy ve státní správě a úřednické platy
 • Policie
 • Justice
 • Vězeňství
 • Výkon trestu
 • Rovnost v trestní odpovědnosti (i psychopaté)
 • Právo na ochranu života a majetku
 • Změna volebního systému - přímé volby
 • Evropská unie

Jak budou žít naše děti?


Pokud bude pokračovat výuka s aplikací "inkluze", budou mít brzy naši potomci IQ pod hranicí 100. 

Bohatým a politikům to nevadí, mají děti na soukromých školách... 
Co ale ostatní nadané děti? Podobné to bylo i v otrokářském řádu, vzdělání bylo dovoleno jen vyvoleným, ostatní byli pouhými nástroji zisků a zábavy.